Skip links

دانش و تخصص کیورتیورها

دانش و تخصص کیورتیورها

دانش و تخصص برای کیوریتورها در زمینه هنر،  تاریخ هنر یا سایر موضوعات مرتبط، برای موفقیت در شغل کیوریتوری از ویژگی های ضروری است. کیوریتور ها باید اطلاعات لازم هنری و تخصص و علاقه ژرفی در حیطه های کاری شان داشته باشند تا بتوانند آثار هنری یا سایر اشیاء را ارزیابی کنند، نمایشگاه ها و رویدادهای موزه را به شکل جذابی برنامه ریزی کنند و با بازدیدکنندگان ارتباط برقرار کنند. برای مثال، یک کیوریتور که در گالری یا موزه هنر مدرن کار می کند باید آگاهی لازم در زمینه هنر مدرن داشته باشد که شامل آشنایی با هنرمندان، سبک ها، دوره ها و جنبش های هنری مدرن است. کیوریتور باید بتواند آثار هنری مدرن را ارزش گذاری کند و اهمیت آنها را توضیح دهد.

ویژگی ها و مهارت کیوریتور می تواند از طریق تحصیلات دانشگاهی، کارآموزی یا تجربه عملی بدست بیاید. تحصیلات دانشگاهی در زمینه هنر، پژوهش هنر، تاریخ یا سایر رشته های مرتبط، به کیوریتور ها کمک می کند تا تخصص خود را در زمینه مورد علاقه توسعه دهند. کارآموزی در یک گالری یا موزه به کیوریتور ها این فرصت را می دهد تا تجربه عملی کسب کنند و به مهارت های عملی در زمینه های مختلف کیوریتوری اضافه کنند. تجربه عملی در زمینه هنر یا موضوعات مرتبط نیز می تواند به کیوریتور کمک کند تا درک بهتری از این موقعیت شغلی پیدا کند.

 

مثال هایی از اطلاعات و آگاهی مورد نیاز کیوریتور ها:

دانش در مورد تاریخ و تکنیک های هنری: کیوریتور ها باید اطلاعات مناسبی در مورد تاریخ و تکنیک های هنری داشته باشند تا بتوانند آثار هنری را از منظرهای مختلف ارزشیابی کرده و اهمیت شان را درک کنند.

اطلاعات در مورد موضوعات خاص موردنیاز یک گالری یا موزه: کیوریتور ها بهتر است آگاهی کافی در مورد موضوعات خاصی که برای یک گالری یا موزه مهم است داشته باشند تا بتوانند نمایشگاه ها و رویدادهای گالری را در زمان درست و با کیفیت کافی برنامه ریزی کنند و با بازدیدکنندگان تعامل داشته باشند.

مهارت در مورد روش های کیوریتوری: یک کیوریتور نیاز است تا دانش و بینش کافی در مورد روش های کیوریتوری داشته باشد و آثار هنری یا سایر اشیاء را به طور ایمن و موثر گرد آوری، مدیریت کند.

کیوریتور ها باید به طور مداوم دانش و تخصص خود را به روز نگه دارند در این زمینه موفق باشند. آنها می توانند این کار را با خواندن کتاب ها و مقالات، شرکت در کنفرانس ها و کارگاه ها و ارتباط با سایر کیوریتور ها بهبود بخشند.

کیوریتور های که مهارت و دانش تخصصی کافی دارند، در حفظ و به اشتراک گذاشتن آثار هنری و فرهنگی یک جامعه  جایگاه ارزشمندی دارند.

English Language — Knowledge of the structure and content of the English language including the meaning and spelling of words, rules of composition, and grammar.

History and Archeology — Knowledge of historical events and their causes, indicators, and effects on civilizations and cultures.

Fine Arts — Knowledge of the theory and techniques required to compose, produce, and perform works of music, dance, visual arts, drama, and sculpture.

Administration and Management — Knowledge of business and management principles involved in strategic planning, resource allocation, human resources modeling, leadership technique, production methods, and coordination of people and resources.

 Sociology and Anthropology — Knowledge of group behavior and dynamics, societal trends and influences, human migrations, ethnicity, cultures, and their history and origins.

 

مهارت های پژوهشی و تحلیلی

مهارت های پژوهشی و تحلیلی نیز یکی از مهمترین مهارت ها و ویژگی های مورد نیاز برای کیوریتوری است. کیوریتور ها باید قادر باشند به طور موثر تحقیق و اطلاعات را تحلیل کنند. این مهارت ها برای جمع آوری و ارزیابی آثار هنری مختلف گالری یا سایر اشیاء برای مجموعه موزه ضروری است.

برای مثال، یک کیوریتور در حال تحقیق برای برپایی یک نمایشگاه جدید با موضوعی مخصوص است او باید منابع مختلف را برای یافتن اطلاعات مورد نیاز خود جستجو کند. این منابع می تواند شامل کتاب ها، مقالات، وب سایت ها و مصاحبه ها باشد. سپس اطلاعات را به طور کارایی دسته بندی کند و تعیین کند که آیا این اطلاعات برای نمایشگاه مناسب است یا خیر.

مهارت های پژوهشی و تحلیلی برای کیوریتور ها ضروری است زیرا آنها را توانا می سازد تا:

به اطلاعات مورد نیاز خود را برای تحقیق در مورد آثار هنری یا سایر اشیاء دست یابند.

آثار هنری یا سایر اشیاء را برای مجموعه مورد نظر ارزش گذاری کنند.

نمایشگاه ها و رویدادها را  اجرایی کنند.

بازدیدکنندگان را آموزش دهند و مجموعه ها را تفسیر نمایند.

با بازدیدکنندگان و جامعه ارتباط تاثیرگذار برقرار کنند.

علاوه بر تحصیلات و کارآموزی برخی از راه هایی که کیوریتور ها می توانند مهارت های پژوهشی و تحلیلی خود را افزایش دهند شامل:

تجربه عملی در زمینه پژوهش هنر و تحلیل آثار هنری

شرکت در سمینارها و کارگاه های آموزشی

یک کیوریتور موفق به طور مداوم مهارت های پژوهشی و تحلیلی خود را بهینه سازی می کند. این کار باعث می شود تا اطلاعات جدید و دقیقی را پیدا کند و تصمیمات آگاهانه ای بگیرد.

برخی از نمونه های مهارت های پژوهشی و تحلیلی که کیوریتور ها باید داشته باشند:

توانایی یافتن اطلاعات از منابع مختلف

توانایی ارزیابی اعتبار اطلاعات

توانایی تجزیه و تحلیل اطلاعات و شناسایی الگوها

توانایی برقراری ارتباط موثر ذهنی با نتایج تحقیقات

کیوریتور هایی که مهارت های پژوهشی و تحلیلی قوی دارند قادر به انجام کارهای زیر خواهند بود:

تحقیق در مورد آثار هنری مختلف و جدید یا سایر اشیاء برای اضافه کردن به مجموعه گالری یا موزه

ارزیابی و قیمت گذاری دقیق آثار هنری 

ارائه آموزش های جذاب برا مخاطبین و تفسیرهای جالب از آثار

مهارت های پژوهشی و تحلیلی برای کیوریتوری مهم است زیرا یک کیوریتور را در زمینه خود پیشرو می سازد و  نظر بازدیدکنندگان را با اطلاعات جدید و جذاب جلب می کند.

مهارت های سازماندهی و مدیریت

مهارت های سازماندهی و مدیریت هم از ویژگی های با اهمیت برای کیوریتوری است. کیوریتور ها یک مجموعه و یا آثار مختلف را برای گالری وموزه به شکل مفیدی سازماندهی و مدیریت می کنند. این مهارت برای حفظ و نمایش آثار هنری یا سایر اشیاء در شرایط مطلوب و ایمن، مورد نیاز است.

این مهارت ضروری است زیرا یک کیوریتور را قادر می سازد تا:

مجموعه های گالری و موزه را به طور موثر و در امنیت کافی سازماندهی کنند.

آثار هنری یا سایر اشیاء را برای نمایش های مختلف مدیریت کنند.

نمایشگاه ها و رویدادهای گالری را طراحی و اجرا کنند.

منابع گالری را به شکل مناسبی استفاده کنند.

با سایر بخش های موزه همکاری کنند.

مدیریت موفق یک کیوریتور تا گالری یک تجربه مثبت به مخاطبین ارائه دهد.

نمونه های مهارت های سازماندهی و مدیریت که برای کیوریتوری نیاز است:

توانایی تعیین اهداف و ایجاد برنامه های عملیاتی

توانایی مدیریت زمان و منابع

توانایی کار موثر با دیگران

توانایی حل مشکلات

مهارت های ارتباطی و تعاملی

مهارت های ارتباطی و تعاملی یک کیوریتور در شغل او نقش پررنگی ایفا می کند. کیوریتور هایی که با بازدیدکنندگان، سایر کارکنان موزه و عموم مردم ارتباط مفید و تاثیرگذار برقرار می کنند در ارائه هر چه بهتر جایگاه حرفه ای خود بهتر عمل می کنند.

یک کیوریتور باید بتواند به زبانی واضح و گویا صحبت کند و اطلاعات موجز و کافی به بازدیدکنندگان منتقل کند. او همچنین به سوالات مخاطبین پاسخ می دهد و علاقه آنها را به گالری و موزه برمی انگیزد.

مهارت های تعاملی ضروریست برای کیوریتور ها تا:

با بازدیدکنندگان ارتباط  کلامی برقرار کنند و آنها را با آثار هنری یا سایر اشیاء گالری آشنا کنند.

با سایر کارکنان گالری و موزه همکاری کنند تا نمایشگاه ها و رویدادها به نحو احسن اجرا شود.

با عموم مردم تعامل داشته باشند و گالری و موزه را به عنوان یک منبع آموزشی و فرهنگی معرفی کنند.

نمونه های مهارت های ارتباطی و تعاملی کیوریتور:

توانایی برقراری رابطه مناسب شفاهی و کتبی

توانایی گوش دادن فعال

توانایی پاسخگویی به سوالات به طور دقیق و مجاب کننده

توانایی استقبال از مخاطبان مختلف

خلاقیت و نوآوری

خلاقیت و نوآوری برای یک کیوریتور موفق یک ویژگی بسیار کارا و مفید است. کیوریتور خلاق ایده های جدید و نوآورانه را برای نمایشگاه ها و رویدادهای گالری طراحی و اجرایی می کند.

برای مثال، یک کیوریتور می تواند از فناوری های جدید برای ایجاد تجربه های تعاملی برای بازدیدکنندگان استفاده کند. و از دیدگاه های جدید برای ارائه روش های نو و خلاقانه برای نمایش آثار هنری بهره ببرد.

خلاقیت و نوآوری کیوریتور ها باعث می شود تا:

نمایشگاه ها و رویدادهای را پر بازدید و جذاب و تعاملی برگزار شود.

بازدیدکنندگان را با آثار به روشی جدید آشنا سازند.

گالری و موزه را به عنوان یک منبع آموزشی و فرهنگی پیشرو معرفی کنند.

نمونه های خلاقیت و نوآوری که کیوریتور ها می توانند از آنها استفاده کنند:

استفاده از فناوری های جدید برای ایجاد تجربه های تعاملی

ارائه دیدگاه های نو برای ارائه آثار

توسعه برنامه های آموزشی و تفسیری جدید

ایجاد رویدادهای فرهنگی و اجتماعی نوگرایانه

خلاقیت و نوآوری یک کیوریتور کمک می کند تا گالری یا موزه را به عنوان یک مکان زنده و پویا معرفی شود.

در پایان

 کیوریتوری یک شغل دانش محور و پویاست است. کیوریتور ها فرصت دارند تا با آثار هنری و سایر اشیاء ارزشمند آشنا شوند و آنها را با دیگران هم به اشتراک بگذارند. آنها با افراد مختلف از سراسر جهان ملاقات می کنند و جریان های فرهنگی و اجتماعی رقم میزنند.

اگر به هنر، تاریخ و فرهنگ علاقه مند هستید و دارای مهارت ها و ویژگی های ذکر شده در بالا هستید، کیوریتوری یک شغل عالی برای شما خواهد بود.

برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه کنید:

https://www.onetonline.org/link/summary/25-4012.00

https://en.citaliarestauro.com/what-is-an-art-curator/

https://www.sothebysinstitute.com/how-to-series/art-curator

https://www.iesa.edu/paris/news-events/art-curator

https://targetjobs.co.uk/careers-advice/job-descriptions/curator-job-description

نظر خود را در مورد نوشته قرار دهید

This website uses cookies to improve your web experience.

برای اطلاع از اخبار هنرمندان، نمایشگاه‌ها، رویدادها و موارد دیگر به خبرنامه ما بپیوندید.

Click
Drag